• HealthFlex

Personeelstekort in de zorgsector loopt fors op

Bijgewerkt: 23 mrt 2018


Als zorginstellingen geen extra maatregelen nemen, kampt de Nederlandse zorgsector over een aantal jaar met een personeelstekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers. Dat tekort komt bovenop de duizenden vacatures die nu al openstaan.


Om de personeelstekorten aan te pakken zouden werkgevers in de zorg de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden moeten verbeteren. Zij kunnen hierbij tegemoet komen aan de wensen van de zorgverleners, waardoor zij zich gehoord voelen.

Denk hierbij aan het verminderen van administratieve rompslomp waardoor er meer tijd vrij komt voor de cliënt. Ook de roosters zouden beter moeten aansluiten bij de wensen van medewerkers, zodat ze werk en privé beter op elkaar af kunnen stemmen.


Wanneer werkgevers echt luisteren naar de signalen van hun personeel, zullen medewerkers zich sneller binden aan een organisatie.

Nieuws

Health Flex